K O E N  V A N   S Y N G H E L

Ruimte scheppen voor architectuur | Creating space for architecture

Introductie | Introduction

Architectuur, Kunst & Scenografie
Ruimte scheppen voor de kunst

Het scheppen van betekenisvolle plaatsen voor de kunst is voor architect Koen Van Synghel één van de belangrijkste activiteiten. Het sluit bovendien aan bij zijn bezigheid als architectuurcriticus. Want terwijl kritiek architectuur in een kader plaatst van reflectie om het wezen ervan beter te begrijpen, is ‘plaats geven’ aan schilder- en beeldhouwkunst, video, theater, literatuur, poëzie, en zelfs architectuur, ook een vorm van betekenis ontsluiten en toekennen. Een constante bij het ontwikkelen van een scenografie is het ontsluieren van de intrinsieke kernmerken van tentoonstellingsruimte. Door deze kwaliteiten te koppelen aan een discrete doch pregnante ruimtelijke ingreep geënt op het programma van de tentoonstelling of voorstelling, wordt een tijdelijke ruimte beoogt die de artefacten doet spreken. Scenografie is derhalve een uitgelezen vorm van een architecture parlante.

 

Written by koenvansynghel

20/02/2009 bij 11:24 am